Bedrijvenwegwijzer
Bedrijven
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Gemeente De Friese Meren

De Friese Meren is een gemeente in de provincie Friesland (Nederland). Het gemeentehuis staat in Joure.

De gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer.

Ontstaangeschiedenis

De gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het voorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer vastgesteld.

Naam

De naam verwijst naar de Friese meren. De gemeente droeg vanaf de instelling op 1 januari 2014 officieel de naam De Friese Meren. De gemeenteraad heeft echter altijd de bevoegdheid om de naam van de gemeente te wijzigen. Gelijktijdig met de raadsverkiezingen werd een consultatie georganiseerd. Bewoners mochten zelf voorstellen indienen voor de gemeentenaam. Hierin koos 42,4% voor De Friese Meren, 41,6% voor de Friestalige variant (De Fryske Marren). Voorts werden er ook veel andere namen voorgesteld zoals 'Marrelân' (2,9%) en 'Sudergoa' (1,8%). In het coalitieakkoord dat in november 2013 tussen FNP en CDA werd afgesloten is echter opgenomen toch voor De Fryske Marren te kiezen, dus in weerwil van het resultaat van de peiling. De Friese regionalistische partij FNP werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste en maakte van een Friese naam een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Coalitiepartner CDA stemde bij deze onderhandelingen in voor een toekomstige naamswijziging naar de Friese variant. FNP verdedigt haar keuze met de stelling dat, als rekening wordt gehouden met eigen voorstellen van de bevolking in de naamspeiling, '53% voor een Friese naam gekozen had' en in het programma duidelijk aangegeven stond dat de partij voor een Friese naam was. Op 23 april 2014 nam de nieuwe raad met 19 stemmen voor en 12 tegen het besluit dat de naam met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd zal worden.

Informatie
BurgemeesterDhr. Fred Veenstra
AdresHerema State 1, 8501AA JOURE
Postbus101, 8500AC JOURE
Telefoon0513-239000
E-mail
Websitewww.defriesemeren.nl
Inwoners51000
Oppervlakte559 km2
Gemeenten
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 
© 2024 Bedrijvenwegwijzer.nl    Alle rechten voorbehouden.